Pukkilan kulttuurintekijä 2021

Kuva Arto Luoma

Pukkilan kulttuurintekijä 2021 julkistettiin lauantaina 14.8 klo 9-11 Pukkilan Kulttuuriyhdistyksen kesätorivuorolla. Palkitun valitsee kulttuuriyhdistyksen hallitus vuosittain. Tunnustuksen saaja vuonna 2021 on Hanne Matikainen, joka toimii Pukkilan Seurakunnan diakonina. Kuvassa kunnanjohtaja Juha Rehula, kulttuuriyhdistyksen pj Markus Kalliokivi, palkittu diakoni Hanne Matikainen käsissään kunnan luovuttama Onninneito -grafiikka nro 4 ja Kukka-ateljee Tähtihetken valmistama kukkakimppu, oikealla kulttuuriyhdistyksen vpj Aila Pukkila.

Aila Pukkila luovutti tunnustuksen seuraavin sanoin:

Pukkilan Kulttuuriyhdistyksessä koemme kulttuurin kuuluvan jokaiselle. Sitä ei ole rajattu vain taiteisiin vaan haluamme nähdä kulttuurin monimuotoisuutena – osana elämää arkipäivässäkin. 

Vuoden 2021 kulttuurihenkilö edustaa tätä, hänen tehtäväkenttänsä ulottuu muorista murrosikäiseen ja vauvasta vaariin. Työsarkaa ovat myös rippikouluikäiset ja isoset. Vanhusten hyvinvointiin hän ottaa rohkeasti kantaa ja tarttuu asioihin, joissa katsoo olevan parannettavaa. 

Asioiden kokoaminen ja kantava ääni Pappilan pihatapahtumissa ja -näyttelyissä ovat olleet takeena, että tapahtuu.  Hän ei omi asioita itselleen, vaan innostaa ihmisiä osallistumaan, kannustaa, tukee ja ideoi. Nyt hän on puuhaamassa Pukkilan Kuvataidekoulun 31-vuotisnäyttelyä. Pukkilassa asuvana hän tekee vapaaehtoistyötä paljon myös vapaa-aikanaan. 

Eri vuosina palkituista erilaisina persoonina näkyy osaamisen monipuolinen kirjo ja se, kuinka helppoa meidän jokaisen on löytää yhtymäkohta kulttuuriin. Tämän vuoden palkittava jatkaa perinnettä, hänenkin välityksellä kulttuurin monimuotoisuus tulee lähelle ja rikastuttaa. PKY on ollut palkitsemisesta yksimielinen. 

Erään hallituksemme jäsenen sanonta sopinee tämän vuoden perusteluina pisteeksi Iin päälle: ”On niitä jotka puhuvat ja niitä jotka tekevät, palkittavamme kuitenkin sekä puhuu että tekee yhtä sujuvasti” Pukkilan Vuoden 2021 palkittava on diakoni ja monipuolinen Kulttuurihenkilö – Hanne Matikainen.

Hanne Matikainen palkinnon luovutuksen jälkeen:

Kiitos Pukkilan Kulttuuriyhdistys, kiitos Pukkila!! Kiitos etenkin se KulttuuriPukkila, johon muutimme 2008. Emme arvanneet, mitä kaikkea pienestä maalaiskunnasta voi löytyä: mikä rohkeus tehdä asioita uudella tavalla, yhdessä ja laadukkaasti! Vilpittömästi voin myöntää, että kulttuuriPukkila herätti oman innostukseni käyttää luovia menetelmiä työssäni ja kannustaa lapsia ja nuoria taiteen pariin.

Ensimmäisenä Pukkilan kesänä poimin vaapukoita pappilan pihalla, ja puskan juurella makasi mies, koko kesän. Ei kyllä elävä, vaan Yrjö Siltalan luoma ITE- taideteos. Koko piha heräsi eloon taiteen myötä, herätti moninaisia ajatuksia. Se oli kiehtovaa, kuten sitä seuraavat ITE-näyttelyt myös. Ajattelin ja ajattelen, että jokaisella meillä on kykyä tehdä ITE- taidetta, kun vaan siihen annetaan mahdollisuuksia! Yhteinen tekeminen tuo aina myös yhteistä hyvää. 

Olen kokenut erittäin tärkeänä, että kunnassamme tehdään asioita yhdessä ja yhteiseen hyvää pyrkien: olen kiitollinen luottamuksesta, kun eri ihmiset ja tahot esittävät ideoitaan eri projekteista ja hankkeista: on ollut nuorten taidenäyttelyä, jazzpiknikkiä, koululaisten kuvataide/kirjoitus/näytelmäprojektia ja nyt viimeisimpinä kuvataidekoulun näyttely.

Mikään näistä projekteista ei olisi onnistunut yksin. Innostun itse helposti, mutta pidän myös siitä että saan innostaa muita, ja mahdollistaa tapahtumia ja toimintaa. 

Ajattelen, että korona-aika on antanut meille loistavan mahdollisuuden etsiä uusia toimintatapoja: esteiden sijaan pitää etsiä uusia ratkaisuja!! Lisäksi ajattelen, että turvaväleistä huolimatta meidän tulee muistaa vanha viisaus ”Katso lasta, katso ihmistä”, itse lisäisin siihen vielä että kuuntele myös! Kaikki huomio, mitä voimme tässä ajassa antaa lähimmäisillemme: etenkin lapsille, nuorille ja vanhuksille, on hyväksi. Siksi pidän tärkeänä, että katsomme lastemme kuvistöitä, askarteluja, luemme viestejä, ja kuuntelemme. Sieltä tulee aivan loistavia oivalluksia, ja iloa arkeen. Tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi on meillä jokaisella, ja kulttuuri tarjoaa siihen hyvän mahdollisuuden! Kulttuurin keinoin voimme etsiä ja vahvistaa myös omaa identiteettiämme. 

Olen hämmentynyt ja vaikuttunut tästä saamastani huomionosoituksesta, ja tämä antaa minulle lisäinnostusta ja voimaa jatkaa toimiani yhteisöllisyyden puolesta: Kulttuuri kuuluu kaikille, ja meistä jokaisesta on siihen! 

Aikaisempien vuosien palkitut:

2015 Pertti Mäkelä, valokuvaus

2016 Yrjö Siltala, pitäjäneuvos, Galleria Koivulinnan perustaja

2017 Virpi Kallio, toimittaja/kirjailija 

2018 Arto Luoma, markkinointiviestinnän ammattilainen ja musiikin harrastaja 

2019 Taisto Muhonen, lukupiirin vetäjä ja entinen kirjastonhoitaja 

2020 Muusikot Anu Silvasti ja Antero Manninen, jotka ovat järjestäneet Pukkilassa mm. Musiikkia tupaan -konsertteja esiintyjähankintoineen.