Vuosikokouksen 12.2.2023 päätöksiä

Kuva Arto Luoma

Vuosikokouksessa 12.2.2023 vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2022, päätettiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valittiin uudet hallituksen jäsenet, Ritva Weckström puheenjohtajana. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Mirva Jaakkola, Veikko Lankinen ja Liisa Tojkander. Hallituskautta jatkaa Anneli Sihvonen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Tauno Pirhonen, varalla Kaarlo Sihlman.

Vuoden 2024 jäsenmaksuksi päätettiin 25 euroa ja ainaisjäsenen maksuksi 250 euroa.

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2023 päätettiin, että

  • Lukupiiri jatkaa toimintaansa kokoontumalla kerran kuukaudessa kirjastossa tai yksityiskodeissa.
  • Järjestetään erilaisia retkiä teattereihin, elokuviin, taide yms. kulttuurikohteisiin. Matkat ovat avoimia kaikille halukkaille osallistujille.
  • Pyritään järjestämään kevät- ja joulukonsertit sekä Musiikkia tupaan -konsertteja.
  • Yhdistys huolehtii yhdestä tai kahdesta Pukkilan kunnan jakamasta torikahvitusvuorosta.
  • Myönnetään vuoden 2023 kulttuurin tekijä -tunnustus.
  • Koivulinna koristellaan jouluasuun.
  • Järjestetään yhdistyksen 10-vuotisjoulujuhla.

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan jäsenistölle pääasiallisesti sähköpostitse jäsentiedotteilla ja nettisivuilla www.pukkilankulttuuriyhdistys.fi sekä Facebook-sivuilla. Jäsentiedotteissa käsitellään mm. yhdistyksen vuosikokouksen tekemiä päätöksiä sekä muita ajankohtaisia asioita ja tapahtumia.

Kulttuuriyhdistys jatkaa kulttuuriyhteistyötä Pukkilan kunnan ja nuorisotoimen kanssa sekä mahdollisten muiden kulttuurista kiinnostuneiden toimijoiden kanssa.