Yhdistys lyhyesti

Yhdistys on rekisteröity 13.12.2013 ja sen kotipaikka on Pukkila.

Yhdistyksen tarkoituksena on
– Pukkilalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen
– Pukkilalaisen kulttuuritoiminnan edistäminen
– Pukkilalaisen kulttuurin näkyvyyden parantaminen
– Kulttuurielämän edellytyksien vahvistaminen Pukkilassa
– Paikallisten kulttuurintekijöiden yhteistyön kehittäminen ja kulttuurisuhteiden luominen ja ylläpitäminen
– Nuorten ja lasten kulttuurikasvatuksen edistäminen
– Kuntalaisten omaehtoisen kulttuuriharrastuksen edistäminen
– Luoda ja ylläpitää kulttuurimyönteistä henkeä paikkakunnalla

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– Järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia
– Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
– Tekee aloitteita eri viranomaisille tai organisaatioille
– On yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen ja toimijoiden kanssa
– Voi toimia Pukkilan kulttuurihankkeiden hallinnoijana ja toteuttajana

Hallituksen jäsenet 2018-2019

Markus Kalliokivi, puheenjohtaja
Aila Pukkila, varapuheenjohtaja
Liisa Tojkander, sihteeri
Juha-Pekka Ikäheimo
Juha Mauno
Taisto Muhonen
Johanna Myhrberg

Toiminnantarkastajat

Varsinaisena Tauno Pirhonen, varalla Päivi Saarinen

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen koko on 3-10 jäsentä. Lisäksi valitaan kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenten tulisi edustaa mahdollisimman monipuolisesti eri kulttuurialoja.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksellä voi olla myös ainaisjäseniä,jotka hallitus myöskin hyväksyy. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ansiokkaasti toimineen jäsenen. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, ainaisjäseniltä sekä kannatusjäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen varsinaisena jäsenenä/ainaisjäsenenä/kannatusjäsenenä olevalle yksityiselle henkilölle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

Tällä hetkellä varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 20 euroa/vuosi. Ainaisjäsenyys maksaa 200 euroa. Kannatusjäsenen maksu on vapaaehtoinen.

Jos olet kiinnostunut yhdistyksemme jäsenyydestä, täytä oheinen Liity jäseneksi -lomake. Sähköpostisi menee silloin sihteerillemme.