Yhdistys lyhyesti

Tämän sivun sisältö:

– Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja sen toteutus
– Hallitus
– Toiminnantarkastajat
– Jäsenyys
– Jäsenmaksu
– Tietosuojaseloste

Yhdistys on rekisteröity 13.12.2013 ja sen kotipaikka on Pukkila.

Yhdistyksen tarkoituksena on
– Pukkilalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen
– Pukkilalaisen kulttuuritoiminnan edistäminen
– Pukkilalaisen kulttuurin näkyvyyden parantaminen
– Kulttuurielämän edellytyksien vahvistaminen Pukkilassa
– Paikallisten kulttuurintekijöiden yhteistyön kehittäminen ja kulttuurisuhteiden luominen ja ylläpitäminen
– Nuorten ja lasten kulttuurikasvatuksen edistäminen
– Kuntalaisten omaehtoisen kulttuuriharrastuksen edistäminen
– Luoda ja ylläpitää kulttuurimyönteistä henkeä paikkakunnalla

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– Järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia
– Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
– Tekee aloitteita eri viranomaisille tai organisaatioille
– On yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen ja toimijoiden kanssa
– Voi toimia Pukkilan kulttuurihankkeiden hallinnoijana ja toteuttajana

Hallituksen jäsenet 2024

Ritva Weckström, puheenjohtaja
Mirva Jaakkola, varapuheenjohtaja
Mia Kurki, jäsen
Veikko Lankinen, jäsen
Liisa Tojkander, sihteeri

Toiminnantarkastajat

Varsinaisena Tauno Pirhonen, varalla Kaarlo Sihlman

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksen koko on 3-10 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenten tulisi edustaa mahdollisimman monipuolisesti eri kulttuurialoja.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-maaliskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksellä voi olla myös ainaisjäseniä,jotka hallitus myöskin hyväksyy. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäsenekseen yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ansiokkaasti toimineen jäsenen. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, ainaisjäseniltä sekä kannatusjäseniltä peritään vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen varsinaisena jäsenenä/ainaisjäsenenä/kannatusjäsenenä olevalle yksityiselle henkilölle tai oikeuskelpoiselle yhteisölle. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

Tällä hetkellä varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 25 euroa/vuosi. Ainaisjäsenyys maksaa 250 euroa. Kannatusjäsenen maksu on vapaaehtoinen.

Jos olet kiinnostunut yhdistyksemme jäsenyydestä, täytä oheinen Liity jäseneksi -lomake. Sähköpostisi menee silloin sihteerillemme.

Yhdistyksen pankkitili  FI51 5361 0020 0217 23

Pukkilalalainen kulttuurintekijä -palkitut

2023 Pirkko Inkinen, taiteilija

2022 Pukkilan kesäteatteri

2021 Hanne Matikainen, seurakunnan diakoni

2020 Anu Silvasti ja Antero Manninen, pukkilalaisia muusikoita

2019 Taisto Muhonen, lukupiirin vetäjä ja entinen kirjastonhoitaja

2018 Arto Luoma, markkinointiviestinnän ammattilainen ja musiikin harrastaja

2017 Virpi Kallio, toimittaja/kirjailija

2016 Yrjö Siltala, pitäjäneuvos, Galleria Koivulinnan perustaja

2015 Pertti Mäkelä, valokuvaus

Tietosuojaseloste Pukkilan Kulttuuriyhdistys ry

Rekisterinpitäjä
Pukkilan Kulttuuriyhdistys ry 2860300-6 Mäkeläntie 9, 07560 Pukkila
Yhteyshenkilö
Liisa Tojkander, liisa.tojkander@gmail.com
Rekisterin nimi Jäsenrekisteri

Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn jäsenyyden perusteella. Rekisterissä olevia tietoja käytetään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin kuten jäsenmaksun perimiseen sekä kokousten jatapaamisten tiedottamiseen.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot: yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yrityksen nimi (tarvittaessa, mikäli yritys kyseessä). Jäsentiedot sisältävät tiedot jäsenmaksuista.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen www.Pukkilankulttuuriyhdistys.fi
Tarkastusoikeus: rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen: rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus: rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto: rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa (luku 2,10 §) määritellyn ajan (10 v) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetuille. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsentiedot saadaan säännönmukaisesti jäseneltä itseltään jäsenyyden syntyessä tai jäseneltä itseltään verkkolomakkeen kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoitukseen Pukkilan Kulttuuriyhdistys ry:n ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin jäsenyys on voimassa.

Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja Pukkilan Kulttuuriyhdistys ry:n hallituksen jäsenetkäsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojelulainsäädännön mukaisesti ja asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.